Σάββατο

Αποκωδικοποίηση των 4 γραμμάτων της λέξης ΥΔΩΡ

Αποκωδικοποίηση των 4 γραμμάτων της λέξης ΥΔΩΡ, τί σημαίνει το καθένα, τι πολύτιμες πληροφορίες δίνουν και πώς το ύδωρ έφτασε να ονομάζεται "νερό" σήμερα.Δημήτριος Μαντές: Πώς το ΥΔΩΡ έγινε νερό.

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....