Κυριακή

Αλήθεια, με Θράσος στο Ψέμα.


Θράσος και …. Θάρρος !!!

Αναρωτιέσαι πως μπορεί 
το θράσος να υπηρετεί, 
Αλήθεια και το Ψέμα?

Για την Αλήθεια, θες πολλά
εμπόδια να νικήσεις,
όταν συμφέροντα πολλά,
δεν θέλουν να μιλήσεις.

Για το ψέμα, θέλεις πολλά
αυτιά να ευχαριστήσεις,
καθώς το ψέμα πρέπει να φανεί,
αληθινό σκοπό να υπηρετεί,
και τα συμφέροντα να τρέφει.

Βλέπετε Φίλοι μου λοιπόν
πως Θράσος, Αλήθεια, Ψέμα,
όλα μαζί δηλώνουν υποτέλεια,
σε κάθε λογίς συμφέροντα.

Ενώ το Θάρρος,
είναι αγνό και ακριβό
και το έχουν μόνο λίγοι.
Δεν δηλώνουν υποτέλεια,
υπηρετούν το δίκαιο,
και όχι λογίς – λογίς συμφέροντα.

<ιόφ> 15.1.4 

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....