Κυριακή

δεν είμαστε όλοι ίδιοι.δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Φίλη και Φίλε, έχουμε όλοι κάποιες ικανότητες, δεν τις μπλοκάρουμε όμως στο βωμό της κρίσης.
Αποδεσμεύουμε τις ικανότητές μας, κάποιες για την οικογένεια, άλλες για την πίστη και οπωσδήποτε για την πατρίδα.
Με την γκρίνια δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα.
Εργαζόμαστε για να αλλάξουμε τις συνθήκες.

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....