Κυριακή

Προσοχή στα εφόδια της ζωής μας.


Προσοχή στα εφόδια της ζωής μας.
Να γνωρίζουμε τη θέση μας και τον σκοπό του ‘ταξιδιού’ μας.
Να ελπίζουμε στην καλή έκβαση του αγώνα μας.
Να αγαπούμε  ώστε να μη μεμψιμοιρούμε.
Να  καταθέτουμε δράση για να φέρουμε το αποτέλεσμα.
Η πίστη στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στην ισότητα και την ελευθερία, δίνει νόημα στον αγώνα και εξασφαλίζει τη συνέργεια του Θεού.

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....