Τετάρτη

Δυσλεξία: Τα άτομα αυτά είναι πιο δημιουργικά με κυρίαρχη την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου.Έλληνας Δυσλεκτικός Πατέρας Τεχνικός Εργαζόμενος Συνταξιούχος Αγάπα τους Συνανθρώπους του και αποφεύγει τους Δήθεν, που θεωρούν ότι αναπνέουμε, χάριν της ευλογημένης ύπαρξης τους.
Ας είναι η ζωή μας χωρίς συμπλεγματικές συμπεριφορές.

Να είτε όλοι καλά.

“” Η Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσκολίας, κατά την οποία το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονάδες συλλαβικής βάσης και στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών μονάδων σε λεκτικά σύνολα με εννοιακό περιεχόμενο. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα και δεν έχει σχέση με τη νοητική καθυστέρηση, λόγω του ότι τα άτομα αυτά είναι πιο δημιουργικά με κυρίαρχη την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου.“”

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....