Σάββατο

Σκέπτομαι πολλές φορές ότι περιμένω πολλά από τους άλλους…
Πάντα και Πάντοτε,
απαιτούμε από τους άλλους
να είναι σωστοί και δίκαιοι απέναντί μας.
Εμείς; Είμαστε πάντοτε εντάξει στους ανθρώπους, απέναντί μας;
Εμείς που κατηγορούμε
ή απλώς κρίνουμε, τους πάντες και τα πάντα
;

Τι έχουμε προσφέρει στην Οικογένεια, στην Γειτονιά ή στην Πατρίδα;

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....