Παρασκευή

Πορεία είναι Ζωή κι ο Άνθρωπος "διαβάτης", κι ότι διαβαίνει έχει αρχή, αποστολή και τέλος.

Η Ζωή δεν είναι εύκολη,

εάν θέλεις να τη ζήσεις,

πολύ συχνά χρειάζεται

γρήγορες αποφάσεις.

 

Πορεία είναι Ζωή

κι ο Άνθρωπος "διαβάτης",

κι ότι διαβαίνει έχει αρχή,

αποστολή και τέλος.

 

Χιλιάδες στάσεις στη Ζωή,

τραχύς είναι ο δρόμος,

κάποιες είναι για ανάπαυση,

άλλες για κάποια γνώμη,

πάρα πολλές σκανδαλισμού,

πολλές πισωγυρίσματος,

της αμαρτίας κάμποσες,

στάσεις απελπισίας,

στάσεις πριν από το άγνωστο,

στάσεις για κάποιες σχέσεις,

στάσεις λόγω ασθένειας,

στάσεις για θεραπεία,

στάσεις για κάποιες αλλαγές

στον τρόπο της Πορείας.

 

Απ' όλες τις "Στάσεις" στη 'Ζωή'

που έχουν μεγάλη Αξία,

είναι αυτή, των αποφάσεων

με κάθε αφορμή κι αιτία.

 

Και στο μεγάλο ερώτημα:

Με τον Θεό; Ή δίχως Θεό;

Επιλογή δεν έχει!

Με τον Θεό καταφανώς,

με Πίστη και με Αγάπη.

 

Ιωάννης ό Φίλος έγραψε,

για φίλους που γνωρίζει,

που ξέρουν καλά την προσευχή

κι ότι αυτή αξίζει.

Αύγουστος 2016

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....