Πέμπτη

Ιησού Χριστέ. Έτοιμοι πάντα, για θυσία στο Όνομά Σου

Ιησού Χριστέ, δοξολογούμε το Άγιον Όνομα Σου.

Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε για την Αγάπη Σου.

Ιησού Χριστέ, υμνολογούμε προς την Χάρη Σου.

Ιησού Χριστέ, αιτούμαστε τις Ευλογίες Σου.

Προστασία από παγίδες του αντικείμενου.

Προστασία από τα λάθη της ντροπής.

Προστασία για ειρηνική ζωή.

Στεκόμαστε με φρόνημα χριστιανικό.

Στεκόμαστε με σεβασμό προς Τον Θεό.

Διατηρούμε την Πίστη μας, Ακέραια Αληθινή.

Προσκυνούμε Αδιαίρετη Τριάδα,

Πατήρ, Υιό και Άγιον Πνεύμα.

 

Έτοιμοι πάντα, για θυσία στο Όνομά Σου.

 

Έργον Επικοινωνία
MichaelidesPost 2016

 

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....