Σάββατο

Ας δημιουργήσουμε κανάλια επικοινωνίας για να συνετίσουμε τους πολιτικούς μας. Να τους κάνουμε πιο ειλικρινείς και αποδοτικούς.

(Ο)

Όλοι μας, δώσαμε σε κάποιο κόμμα ψήφο εμπιστοσύνης.

Στον εαυτό μας, δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης;

Θέλουμε να εργαστούμε μεθοδικά, με στόχους.
Χωρίς σπατάλες αξιών, δυνάμεων και χρόνου.
Για ατομική, οικογενειακή και Ελληνική ανάπτυξη.
Για κοινωνία συνοχής και όχι συνενοχής.

Ας δημιουργήσουμε κανάλια επικοινωνίας για να συνετίσουμε τους πολιτικούς μας. Να 
τους κάνουμε πιο ειλικρινείς και αποδοτικούς.--

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....