Τετάρτη

Είναι ο καιρός, και ήδη ήλθε ώστε να αλλάξουμε νοοτροπία.


γνώρισε τον εαυτό σου 
μέσα από
 τον/την σύντροφο σου
Πάντα και Πάντοτε,
απαιτούμε από τους άλλους 
να είναι σωστοί και δίκαιοι απέναντί μας.
Εμείς; Είμαστε πάντοτε εντάξει στους ανθρώπους, απέναντί μας;
Εμείς που κατηγορούμε
ή απλώς κρίνουμε, τους πάντες και τα πάντα;
Πολλές φορές ακόμη και τον Θεό;
Τι λέτε, θα αλλάξουμε νοοτροπία;


--

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....