Κυριακή

Κύριε!!! Όλοι μαζί σαν μία ψυχή, με Θεία Ευχαριστία, σε Ουράνια Βασιλεία.

Σήμερα, ημέρα Κυριακή,

είναι δική Σου ημέρα,

κι όλοι μαζί στην εκκλησιά,

Εσέ δοξολογούμε.

 

Εφέτος Κύριε, Δέσποτα,

"βυζαντινού στο χρόνο",

εορτάζει η Μητέρα Παναγιά,

των χριστιανών η Μάνα.

 

Κοίμηση είναι, ο Θάνατος,

κι Ελπίδα η Μετάσταση, Ουράνιας κατοικίας. Αξίωσε μας Άγιε, "οδόν" της μετανοίας,

όπου βεβαίως οδηγεί, εις χρόνο "Σωτηρίας".

 

Κύριε, Δέσποτα, Άγιε, επίβλεψε μ' Αγάπη,

τον Άνθρωπο που έπλασες,

συμμέτοχο "Του Τόπου",

όπου όρισες ως μέθεξη, Ουράνιας Βασιλείας.

 

Κύριε, ευθύς αμέσως ξεκινώ,

κι όλον τον Κόσμο συγχωρώ,

τους γείτονες, τους συγγενείς,

τους συνεργάτες, τους εχθρούς και φίλους.

Έναν προς έναν τους ζητώ,

συγνώμη να μου δώσουν,

κι όλοι μαζί σαν μία ψυχή,

με Θεία Ευχαριστία, σε Ουράνια Βασιλεία.

 

Αμήν.

 

κάποιος… πιστός

28 Αυγούστου 2016

 

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....