Κυριακή

Όταν ορίζει ο Θεός λαμβάνουμε το δώρο, αυτό που Θέλει ο Κύριος, ως κέρδος της ψυχής μας.

Ακόμη μια Κυριακή,

το Φως, μα κι Αγάπη,

στις εκκλησίες οι χριστιανοί,

υμνολογούν, ευλογούν

κι ευχαριστούν,

Τον Κύριο μας και Θεό,

Δημιουργό,

του σύμπαντος Κόσμου.

 

Μια προσευχή είναι αρκετή,

τον κόσμο να αλλάξει.

Θέλει μεγάλη προσοχή,

και ταπεινά το αίτημα,

προς τον Θεό να δώσεις.

 

Είναι αποδεκτό και βέβαιον,

το Θέλημα Του Κυρίου,

και τ' αποτέλεσμα της προσευχής,

θα είναι για το καλό μας.

 

Όταν ορίζει ο Θεός

λαμβάνουμε το δώρο,

αυτό που Θέλει ο Κύριος,

ως κέρδος της ψυχής μας.

 

Ο χριστιανός την Κυριακή,

είναι προσκεκλημένος,

στο γεύμα της Θυσίας,

Σώμα και Αίμα Του Υιού,

μέθεξη Σωτηρίας. Αμήν.

 

Ιωάννης ό Φίλος

Σεπτέμβριος 2016

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
MichaelidesPost 2016

 

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....