Πέμπτη

Με σχεδιασμό, αποφασιστικότητα, συνεργασία και νόμιμη δράση.


Πολιτική ανυπακοή,
σε πολιτικές αποφάσεις και δράσεις,
πως θα φαινότανε;;;;
(|)
Ενώ, με σχεδιασμό,
αποφασιστικότητα, συνεργασία και νόμιμη δράση,
το αποτέλεσμα θα είναι πιο θεματικό,
και το σπουδαιότερο
στο κέντρο των εξελίξεων
και ΟΧΙ στο περιθώριο.

paizein.gr

paizein.gr
Παιδία Παίζειν

On Line Now !

Ενημέρωση των blogs....